Veřejná zakázka: PřF/RCPTM – Pyrolytická pec (Zařízení pro pyrolýzu biomasy)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 3709
Systémové číslo VZ: P19V00000147
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-019806
Datum zahájení: 12.06.2019
Nabídku podat do: 29.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PřF/RCPTM – Pyrolytická pec (Zařízení pro pyrolýzu biomasy)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu kompletního, plně funkčního zařízení pro pyrolýzu různých typů biomasy s následnou aktivací (dále jen “zařízení“) včetně příslušenství dle dále uvedené specifikace. Jedná se o zařízení určené pro přípravu uhlíkových materiálů na bázi biocharu a z něho odvozených (nano)kompozitů v rámci materiálového výzkumu, především pro environmentální aplikace v pilotním měřítku (tzn. pro odstranění různých typů kontaminujících látek). Předmětem využití pyrolyzního zařízení bude výzkum, zejména v oblastech přípravy biocharu a z něho odvozených (nano)kompozitů, studium vlivu podmínek pyrolýzy na vlastnosti připravených materiálů a jejich aktivace přehřátou vodní parou, která bude probíhat v aktivačním reaktoru s cílem zvýšení plochy povrchu a porosity pyrolyzovaných materiálů. V zařízení bude zpracovávána především biomasa ve formě pilin, štěpka, pelety apod. v rozsahu zrnitosti 0,5 - 20 mm, dále biomasa, která byla předupravena pomocí roztoků solí, kyselin, zásad, suspenzí minerálů, aj., a následně vysušena,
Zařízení musí umožnit programovatelné řízení procesu pyrolýzy. Součástí dodávky musí být systém zajištující bezpečný odvod plynů z procesu pyrolýzy, jejich kondenzace, příp. spalování a konečný odvod do odtahu v laboratoři - viz specifikace níže.

Požadována je komplexní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění (řídící jednotka, chladící jednotka, vakuové pumpy), bez jakýchkoliv dalších dodatečných nákladů zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 430 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků