Veřejná zakázka: PřF - Sada optických prvků pro laserovou excitaci iontů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3921
Systémové číslo: P20V00000039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-007826
Datum zahájení: 02.03.2020
Nabídku podat do: 03.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PřF - Sada optických prvků pro laserovou excitaci iontů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady optických prvků, jmenovitě vlnových destiček a polarizačních děličů svazku. Optické prvky budou využity v komplexních optických experimentálních schématech používaných pro generaci koherentního záření s přesně definovanou polarizaci a frekvenci pro excitaci optických přechodů atomárních iontů. Požadované vlnové délky optických komponent zodpovídají jednotlivým přechodům u iontů 138Ba+ a 40Ca+ používaným pro laserové chlazení a pro přesnou kontrolu jejích vnitřních-elektronových i vnějších-pohybových stavů. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava všech částí sady na místo dodání a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 této Dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 776 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy