Veřejná zakázka: CMTF/UPOL – Interiérové vybavení objektu Kateřinská 17

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4139
Systémové číslo: P20V00000258
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.11.2020
Nabídku podat do: 08.12.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CMTF/UPOL – Interiérové vybavení objektu Kateřinská 17
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení a sedacího nábytku pro prostory objektu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Kateřinská 17.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v projektu interiéru, zpracovaném ječmen studio - MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova 252/33, 779 00, Olomouc, IČ: 739 51 455, v 07/2019, se soupisem prvků, které tvoří nedílnou součást této Dokumentace jako její příloha č. 4.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 840 350 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy