Veřejná zakázka: CMTF/UPOL – AV technika pro prostory auly a rotundy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 5150
Systémové číslo: P24V00000029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-012501
Datum zahájení: 21.03.2024
Nabídku podat do: 26.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CMTF/UPOL – AV technika pro prostory auly a rotundy
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka včetně dopravy do místa plnění, instalace, konfigurace, programování, zprovoznění a ověření funkčnosti vybavení prvky audio vizuální techniky (dále také „AV technika“ nebo „AVT“) dle technické specifikace uvedené v příloze č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace a soupisu prvků uvedeného v příloze č. 6 zadávací dokumentace;
b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (kvalifikovanými pracovníky) a zajištění záručního servisu této techniky;
c) dodávka veškerých metalických propojení a kabeláže a ostatního instalačního materiálu, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti;
d) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci z místa plnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
a to vše v objektu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese Univerzitní 22, Olomouc.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 850 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy