Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RCPTM – Kryogenní systém pro měření v magnetickém poli
nadlimitní Zadáno 06.03.2018 13.04.2018 10:00
Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě II.
nadlimitní Zadáno 20.02.2018 10.04.2018 10:00
PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru (nové služby)
nadlimitní Zadáno 29.01.2018 07.02.2018 12:00
PřF/KEF - Přístroj pro charakterizaci povrchu a jeho morfologie metodou sorpce plynu
nadlimitní Zadáno 16.01.2018 06.03.2018 09:30
Systém supravodivých jednofotonových detektorů s příslušenstvím
nadlimitní Zadáno 19.12.2017 30.01.2018 09:00
Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostních zařízení na PřF UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 11.12.2017 18.01.2018 10:00
Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP
nadlimitní Zadáno 28.11.2017 28.03.2018 10:00
"Stavební opravy objektu Pevnosti Poznání", na budově 17. listopadu 939/7, Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2017 22.11.2017 12:00
Zajištění provozu vyhledávacího systému EBSCO Discovery Service na UP v Olomouci (2018 - 2019)
nadlimitní Zadáno 03.11.2017 10.11.2017 09:00
Zajištění služby Intota Assessment pro UP v Olomouci (2018/2019)
nadlimitní Zadáno 03.11.2017 10.11.2017 10:00
Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě
nadlimitní Zadáno 31.10.2017 12.12.2017 10:00
Zpřístupnění vybrané kolekce elektronických časopisů Springer Nature
nadlimitní Zadáno 17.10.2017 02.11.2017 09:00
Zpřístupnění plnotextové databáze EnviroNetBase 2018-2019
nadlimitní Zadáno 17.10.2017 02.11.2017 09:30
Zpřístupnění plných textů vybrané kolekce elektronických časopisů IOPscience 2018-2019
nadlimitní Zadáno 13.10.2017 27.10.2017 10:00
Zpřístupnění plnotextové databáze kolekcí BioOne 1 a BioOne 2 - 2018-2019
nadlimitní Zadáno 13.10.2017 27.10.2017 10:45
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016