Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PřF UP v Olomouci – fyzická a PCO ostraha - PřF UP v Olomouci - ostraha vybraných objektů prostřednictvím PCO
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.06.2017 02.06.2017 09:00
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ – projektová dokumentace pro provádění stavby, projekt interiéru, včetně zajištění autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 02.06.2017 10:00
Rekonstrukce komunikací včetně technické infrastruktury, Olomouc – Holice, I. etapa – technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 05.04.2017 10:00
Rekonstrukce komunikací včetně technické infrastruktury, Olomouc – Holice, I. etapa – koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 21.03.2017 11:00
Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa
nadlimitní Zadáno 02.02.2017 20.03.2017 10:00
Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016 15.11.2016 09:00
SKM - Poskytování služeb specializovaného elektronického nástroje pro nákup potravin
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.10.2016 27.10.2016 00:00
SKM - Poskytování služeb specializovaného elektronického nástroje
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 11.10.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na období 2017 - 2018
nadlimitní Zadáno 02.08.2016 03.10.2016 10:00
SKM UP – praní a žehlení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 09.08.2016 10:00
VTP UP - blok D - vypracování projektové dokumentace, vč. zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 09.06.2016 08.08.2016 10:00
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu pro potřeby UP v Olomouci 2016 - 2019 – nové služby I.
podlimitní Zadáno 22.04.2016 27.04.2016 10:00
Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti
podlimitní Zadáno 24.03.2016 11.04.2016 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (2017 – 2018)
nadlimitní Zadáno 24.03.2016 24.03.2016 11:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2017 – 2018)
nadlimitní Zadáno 24.03.2016 24.03.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016