Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
CR Haná - Konfokální mikroskop s live detekcí
nadlimitní Zadáno 11.10.2011 17.01.2012 09:00
Dodávka laboratorního materiálu pro projekt „Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů“
podlimitní Zadáno 10.10.2011 26.10.2011 09:00
Externí audit projektů Univerzity Palackého v Olomouci v rámci OP VaVpI –II. etapa
nadlimitní Zadáno 06.10.2011 02.12.2011 09:00
RCPTM - Aparatura pro měření složení gradientních vrstev
nadlimitní Zadáno 05.10.2011 01.12.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 027-2011
nadlimitní Zadáno 01.10.2011 25.11.2011 10:00
Zajištění softwarového vybavení pro projekty OPVK-IV. etapa/2011
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2011 12.10.2011 09:00
Dodávka serverů pro vybrané projekty OPVK
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2011 10.10.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 026-2011
nadlimitní Zadáno 21.09.2011 26.10.2011 09:00
CR Haná – genové dělo
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2011 18.10.2011 09:00
CR HANÁ – KULOVÝ OSCILAČNÍ MLÝN
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2011 18.10.2011 09:00
CR HANÁ – SYSTÉMY PRO PROTEINOVOU CHROMATOGRAFII (FPLC)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2011 18.10.2011 09:00
CR Haná - SYSTÉMY PRO REAL-TIME PCR
nadlimitní Zadáno 09.09.2011 11.11.2011 09:00
OPVK/2011 - Dodávka dataprojektorů, pláten a flipchartů – III. etapa
podlimitní Zadáno 31.08.2011 19.09.2011 09:00
OPVK/2011 - Dodávka tiskáren, kopírek, scannerů a multifunkčních zařízení – III. etapa
podlimitní Zadáno 31.08.2011 20.09.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 025-2011
nadlimitní Zadáno 31.08.2011 03.10.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016