Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objekt č.58 Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci-úprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2012 14.03.2012 10:00
CR Haná – NMR spektrometr 500MHz
nadlimitní Zadáno 17.02.2012 04.06.2012 09:00
Vibrační viskozimetr
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2012 14.03.2012 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 006-2012
nadlimitní Zadáno 11.02.2012 02.04.2012 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 005-2012
nadlimitní Zadáno 09.02.2012 23.03.2012 09:00
CR HANÁ – Příprava syntetické DNA (CR HANÁ – Preparation of synthetical DNA)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2012 13.03.2012 09:00
CR HANÁ – Vysokokapacitní sekvenování DNA (CR HANÁ – High-Capacity Sequencing of DNA)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2012 13.03.2012 09:00
Zpevněné plochy kolem budovy "A" VTP UP v Olomouci
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2012 14.02.2012 09:00
OPVK/2012 - Překlady odborných textů a dokumentů z/do anglického jazyka pro vybrané projekty OPVK
podlimitní Zadáno 20.01.2012 08.02.2012 09:00
Zajištění kurzů anglického a německého jazyka pro projekt "Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2012 30.01.2012 10:00
Zajištění intenzivních jazykových kurzů v zahraničí pro projekt „Networking praktického managementu pro oblast terciálního vzdělávání (UPGRADE)“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2012 24.01.2012 09:00
Institute of Molecular and Translational Medicine –Platform for chemical biology – readers
nadlimitní Zadáno 01.01.2012 05.03.2012 15:00
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –konfokální Ramanův spektrometr
nadlimitní Zadáno 01.01.2012 27.02.2012 00:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 002-2012
nadlimitní Zadáno 29.12.2011 03.02.2012 09:00
RCPTM – vakuová napařovací aparatura
nadlimitní Zadáno 22.12.2011 12.03.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016