Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytnutí dlouhodobého úvěru Univerzitě Palackého v Olomouci v souvislosti s OP VaVpI
nadlimitní Zadáno 28.07.2012 18.09.2012 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 024-2012
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 21.07.2012 08.08.2012 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 022-2012
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 11.07.2012 08.08.2012 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 023-2012
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 11.07.2012 08.08.2012 09:00
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –microplate reader – absorbance, fluorescence, luminiscence
nadlimitní Zadáno 31.03.2012 28.05.2012 09:00
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – UV-VIS spektrofotometry
nadlimitní Zadáno 31.03.2012 28.05.2012 09:00
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – vysoko rozlišovací hmotnostní spektrometrie
nadlimitní Zadáno 31.03.2012 28.05.2012 09:00
Zajištění telekomunikačních služeb mobilní a pevné sítě na Univerzitě Palackého v Olomouci, vč. servisní podpory
nadlimitní Zadáno 28.03.2012 07.06.2012 09:00
OPVK/2012 - Dodávka tiskáren, kopírek, scannerů a multifunkčních zařízení – I. etapa
podlimitní Zadáno 20.03.2012 10.04.2012 10:00
Zajištění softwarového vybavení pro projekty OPVK-I.etapa/2012
podlimitní Zadáno 20.03.2012 12.04.2012 10:00
OPVK/2012 - dodávka fotografického a záznamového vybavení - I. etapa
podlimitní Zadáno 19.03.2012 06.04.2012 09:00
Dodávka mikroskopů pro projekt OPVK „Zavedení praktické výuky histologie a embryologie v e-learningovém prostředí“
nadlimitní Zadáno 16.03.2012 03.05.2012 09:00
Zajištění kurzů a stáží pro projekt "Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody"
podlimitní Zadáno 02.03.2012 23.03.2012 10:00
CR Haná – NMR spektrometr 500MHz
nadlimitní Zadáno 17.02.2012 04.06.2012 09:00
Vibrační viskozimetr
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2012 14.03.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016