Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Biochemický a hematologický analyzátor pro laboratorní zvířata
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 13.11.2017 10:00
EES Licence Microsoft pro Univerzitu Palackého v Olomouci na období 2018-2021
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 08.11.2017 12:00
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci - úpravy VZT v laboratoři č. 3.01 – III.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 21.09.2017 11:00
SKM UP – dovybavení menz 2017
nadlimitní Zadáno 04.09.2017 11.10.2017 10:00
RCPTM - Dodávka kapalného helia
podlimitní Zadáno 24.08.2017 12.09.2017 10:00
Budova č. 47 PřF UP Olomouc - Holice - projekt interiéru vč. související činnosti
podlimitní Zadáno 17.08.2017 04.09.2017 10:00
Přístroj na chemisorpci a charakterizaci povrchů katalyzátorů
nadlimitní Zadáno 15.08.2017 21.09.2017 10:00
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru
nadlimitní Zadáno 15.08.2017 22.09.2017 10:00
Chemiluminiscenční analyzátor oxidu dusnatého a reaktivních sloučenin dusíku
nadlimitní Zadáno 07.08.2017 18.09.2017 10:00
UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc –AV a přenosová technika
nadlimitní Zadáno 29.06.2017 15.09.2017 11:30
RCPTM - Potenciostaty (RCPTM – Potentiostats)
nadlimitní Zadáno 27.06.2017 09.08.2017 10:00
Dostavba a stavební úpravy budovy č. 52 v areálu PřF UP
nadlimitní Zadáno 26.06.2017 07.08.2017 10:00
Zpřístupnění elektronických časopisů Gold Collection Royal Society of Chemistry
nadlimitní Zadáno 26.06.2017 24.08.2017 10:00
Výpočetní servery pro modelování nanomateriálů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 10.07.2017 10:00
PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru
nadlimitní Zadáno 20.06.2017 28.07.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016