Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytvoření sdílené evidence výsledků Vědy a výzkumu na UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 30.04.2011 17.06.2011 09:00
Zajištění softwarového vybavení pro projekty OPVK-II.etapa/2011
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2011 13.05.2011 09:00
OPVK/2011 – kancelářský nábytek – I. etapa
podlimitní Zadáno 28.04.2011 18.05.2011 09:00
CR Haná - Scintilační počítač
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2011 24.05.2011 09:00
RCPTM – Izotermický titrační kalorimetr s vysokou citlivostí
podlimitní Zadáno 20.04.2011 16.05.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 016-2011
nadlimitní Zadáno 14.04.2011 20.05.2011 09:00
Výměna oken na CMTF
podlimitní Zadáno 13.04.2011 03.05.2011 09:00
BioNet Centrum - Pořízení vybavení učebny s automatickým záznamem videa
podlimitní Zadáno 08.04.2011 26.04.2011 14:00
RCPTM - Hmotnostní spektrometr s ionizací indukčně vázaným plazmatem a laserovou ablací
nadlimitní Zadáno 08.04.2011 06.06.2011 09:00
UPOL-Rekonstrukce střešního pláště budovy Křížkovského 12, Olomouc
podlimitní Zadáno 08.04.2011 28.04.2011 09:00
UPOL - Rekonstrukce střešního pláště budovy Křížkovského 14, Olomouc
podlimitní Zadáno 08.04.2011 28.04.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 015-2011
nadlimitní Zadáno 06.04.2011 11.05.2011 09:00
CR Haná - spektrofotometry
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2011 15.04.2011 09:00
CR Haná - Chlazené třepačky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2011 12.04.2011 09:00
Kapilární elektroforéza s tandemovým hmotnostním spektrometrem
nadlimitní Zadáno 18.03.2011 09.05.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016