Veřejná zakázka: PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2699
Systémové číslo: P17V00000088
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-016367
Datum zahájení: 20.06.2017
Nabídku podat do: 28.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
- zpracování technických podmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu s § 92 Zákona,
- zpracování projektu interiéru přístavby budovy č. 53 a vybavení pedologické laboratoře,
- spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby,
- spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení,
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby,

a to vše podle podmínek zadávací dokumentace pro „Dobudování a modernizaci infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice“, budova a venkovní plochy areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese Šlechtitelů 241/27, Olomouc - Holice, parc. č. 1705/1, 1705/41, 1705/47, 1706/1, 1706/3, 1706/4, katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc;

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení,
- výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení,
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- zpracování projektu interiéru,
- spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby,
- spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení,
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby,

a to vše podle podmínek zadávací dokumentace pro „Dostavbu a stavební úpravy budovy energocentra“, budova a venkovní plochy areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese Šlechtitelů 241/27, Olomouc - Holice, parc. č. 1706/2, 1706/3, 1706/4, 1705/1, 1705/47, katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky