Veřejná zakázka: Elektronický systém spisové služby pro UP v Olomouci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2854
Systémové číslo: P17V00000243
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-009648
Datum zahájení: 27.03.2018
Nabídku podat do: 28.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektronický systém spisové služby pro UP v Olomouci
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního přijímání, rozdělování, oběhu, odesílání, uchovávání, spravování a vyřazování (skartování) dokumentů prostřednictvím dodání elektronického systému spisové služby (dále jen „ESSL“) a centrálního úložiště digitálních dokumentů - elektronické spisovny (dále jen „CUDD“) pro Zadavatele v souladu s platnou legislativou České Republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropské unie eIDAS č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu, nařízením Evropské unie GDPR č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy a všemi povinnostmi, které jsou touto legislativou na Zadavatele kladeny, platným Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) a dalšími normami jako je PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) - podepisování PDF dokumentů, CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) - podepisování libovolných dokumentů, XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) - podepisování XML dat (dále vše jen jako „platná legislativa“) v rámci podmínek a struktury Zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky