Veřejná zakázka: PřF UP - Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3341
Systémové číslo: P18V00000348
Datum zahájení: 15.05.2018
Nabídku podat do: 30.05.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PřF UP - Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a servisu na období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023, a s tím souvisejících oprav zdvihacích zařízení (výtahů a plošin), provádění pravidelné kontrolní a servisní činnosti, oprav a údržby, provádění preventivní údržby, provádění odborných prohlídek a zkoušek, zajišťování inspekčních prohlídek včetně zpráv a zápisů, vyprošťování a veškeré další činnosti pro zajištění provozu výtahů), vše v souladu s obecně platnými právními předpisy v budovách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, za účelem jejich udržování v řádném technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ malého rozsahu s uveřejněním v E-ZAK, s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy