Veřejná zakázka: SKM UPOL – Stavební a terénní úpravy areálu menzy UP v Olomouci, tř. 17. listopadu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3973
Systémové číslo: P20V00000092
Datum zahájení: 07.05.2020
Nabídku podat do: 22.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SKM UPOL – Stavební a terénní úpravy areálu menzy UP v Olomouci, tř. 17. listopadu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a terénní úpravy areálu menzy Univerzity Palackého v Olomouci na adrese 17. listopadu, Olomouc.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby, zpracované Ing. Petrem Zavadilem, Dolany 590, 783 16 Dolany u Olomouce, v 03/2020, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást Výzvy jako její příloha č. 4 a č. 5.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ malého rozsahu s uveřejněním v E-ZAK, bez výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 890 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy