Veřejná zakázka: FTK/UPOL – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5218
Systémové číslo: P24V00000097
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-016972
Datum zahájení: 18.04.2024
Nabídku podat do: 10.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FTK/UPOL – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci tří samostatných stavebních objektů v areálu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
Prvním stavebním objektem je „Úprava vstupu a haly pro OTP“, kdy se jedná o rekonstrukci části stávajícího objektu na parcele č. st.764 v kat. území Neředín. Záměrem je vytvořit vyhovující prostor vstupu pro tělesně postižené osoby včetně úpravy vrátnice. Součástí je nová střecha, vzduchotechnika pro odvětrání haly, nové silno a slaboproudé rozvody. Vstup bude doplněn o venkovní membránové zastřešení. Druhým stavebním objektem je „Rekonstrukce tělocvičny“, kdy se jedná o rekonstrukci stávajících prostor v přízemí budovy na parcele č. st.764 v kat. území Neředín. Dojde k demolici stávajících příček a demontáži stávajícího zastřešení. V uvolněném prostoru bude vybudována gymnastická tělocvična. Součástí rekonstrukce je nový fasádní plášť a nová skladba střechy. Bude provedena nová vzduchotechnika, nové silno a slaboproudé rozvody. Třetím stavebním objektem je „Studijní prostor s rampou“, kdy se jedná o přístavbu studijního prostoru s rampou pro přístup ZTP při objektu na parcele č. st.767 a na parcele číslo 282/3 v kat. území Neředín. Součástí stavby je vybudování nových prostor včetně vzduchotechniky, nových rozvodů silno a slaboproudů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 55 680 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy