Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Externí audit vybraných projektů OPVK
podlimitní Zadáno 17.05.2011 02.06.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 019-2011
nadlimitní Zadáno 17.05.2011 24.06.2011 09:00
CR Haná - vakuový koncentrátor
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2011 03.06.2011 09:00
Dodávka laboratorního materiálu a drobných laboratorních přístrojů a zařízení pro projekt „E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie“
podlimitní Zadáno 16.05.2011 07.06.2011 09:00
Nákup chemikálií na realizaci experimentů v rámci projektu „E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie“
podlimitní Zadáno 13.05.2011 01.06.2011 09:00
OPVK/2011-Dodávka dataprojektorů, pláten a flipchartů- II. etapa
podlimitní Zadáno 13.05.2011 07.06.2011 09:00
OPVK/2011-Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím - I. etapa
podlimitní Zadáno 13.05.2011 07.06.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 018-2011
nadlimitní Zadáno 11.05.2011 14.06.2011 09:00
OPVK/2011 - Dodávka tiskáren, kopírek, scannerů a multifunkčních zařízení – II. etapa
podlimitní Zadáno 09.05.2011 26.05.2011 09:00
OPVK/2011-Dodávka fotografického a záznamového vybavení - III.etapa
podlimitní Zadáno 06.05.2011 27.05.2011 09:00
Překlady odborných textů a dokumentů z/do anglického jazyka pro vybrané projekty OPVK
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2011 20.05.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 017-2011
nadlimitní Zadáno 04.05.2011 10.06.2011 09:00
Vytvoření sdílené evidence výsledků Vědy a výzkumu na UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 30.04.2011 17.06.2011 09:00
Zajištění softwarového vybavení pro projekty OPVK-II.etapa/2011
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2011 13.05.2011 09:00
CRH a RCPTM – odborné znalecké posudky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2011 17.05.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016