Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RCPTM - Stavební úpravy vybraných místností v objektu UP Olomouc
nadlimitní Zadáno 02.08.2011 30.09.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 024-2011
nadlimitní Zadáno 30.07.2011 14.09.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 023-2011
nadlimitní Zadáno 22.07.2011 09.09.2011 09:00
Dodávka mobiliáře - "Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2011 25.07.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 022-2011
nadlimitní Zadáno 09.07.2011 09.08.2011 09:00
Soubor vybavení pro počítačové učebny projektu „PROŠ - programování do škol - 2“
nadlimitní Zadáno 02.07.2011 29.08.2011 09:00
RCPTM - Pulsní laserový systém pro mJ energie v femtosekundových impulsech
nadlimitní Zadáno 25.06.2011 03.10.2011 09:00
Dodávka chemikálií, laboratorního materiálu a drobných laboratorních přístrojů a zařízení pro projekt „AescuLab – systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu“
podlimitní Zadáno 17.06.2011 11.07.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 021-2011
nadlimitní Zadáno 15.06.2011 21.07.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 020-2011
nadlimitní Zadáno 08.06.2011 11.07.2011 09:00
Přístroje pro měření vibračních spekter
podlimitní Zadáno 06.06.2011 22.06.2011 09:00
Pořízení chemikálií pro vybrané projekty OPVK – 2011
podlimitní Zadáno 27.05.2011 13.06.2011 09:00
Externí audit vybraných projektů OPVK
podlimitní Zadáno 17.05.2011 02.06.2011 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 019-2011
nadlimitní Zadáno 17.05.2011 24.06.2011 09:00
CR Haná - vakuový koncentrátor
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2011 03.06.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016