Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část
nadlimitní Zadáno 13.06.2018 18.09.2018 09:00
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice – technický dozor stavebníka
nadlimitní Zadáno 30.05.2018 18.07.2018 10:00
Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice
nadlimitní Zadáno 21.05.2018 26.07.2018 10:00
PřF UP - Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 30.05.2018 11:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2019 – 2020)
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 13:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (2019 – 2020)
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn – maloodběr) 2019 - 2020
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (plyn – velkoodběr) 2019 - 2020
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 11:00
Elektronický systém spisové služby pro UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 27.03.2018 28.05.2018 09:00
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice
nadlimitní Zadáno 20.03.2018 11.06.2018 10:00
RCPTM – Kryogenní systém pro měření v magnetickém poli
nadlimitní Zadáno 06.03.2018 13.04.2018 10:00
PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru (nové služby)
nadlimitní Zadáno 29.01.2018 07.02.2018 12:00
Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostních zařízení na PřF UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 11.12.2017 18.01.2018 10:00
Zajištění provozu vyhledávacího systému EBSCO Discovery Service na UP v Olomouci (2018 - 2019)
nadlimitní Zadáno 03.11.2017 10.11.2017 09:00
Zajištění služby Intota Assessment pro UP v Olomouci (2018/2019)
nadlimitní Zadáno 03.11.2017 10.11.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››