Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 26.06.2019 05.09.2019 09:00
Novostavba objektu F1 (Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice) - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru
podlimitní Zadáno 26.06.2019 17.07.2019 09:00
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro projekt OP VVV/PřF_0008422
nadlimitní Zadáno 17.05.2019 18.06.2019 09:00
LF UPOL – Dodávka mikroskopů a wi-fi systému
nadlimitní Zadáno 16.04.2019 27.05.2019 09:00
Archiv UP v Olomouci – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. související činnosti a autorského dozoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.04.2019 04.04.2019 15:00
Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci
podlimitní Zadáno 23.01.2019 20.03.2019 09:00
Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 23.01.2019 03.04.2019 09:00
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF
nadlimitní Zadáno 23.01.2019 27.02.2019 09:00
UPOL - Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu 2019 – 2022
nadlimitní Zadáno 21.01.2019 25.02.2019 09:00
RCPTM/2019 – dodávka kapalného dusíku II.
nadlimitní Zadáno 15.01.2019 18.02.2019 10:00
Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace na PřF UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 18.12.2018 30.01.2019 09:00
Nástavba VŠK gen.Svobody a VŠK J.L.Fischera - zpracování projektové dokumentace a související činnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.11.2018 26.11.2018 10:00
Zajištění služby elektronických informačních zdrojů Ulrichsweb.com, Oxford Art Online a Leisure Tourism pro UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 14.11.2018 23.11.2018 13:00
SKM UP – praní a žehlení 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 03.10.2018 09:00
PřF UP – dodávky kapalného dusíku
nadlimitní Zadáno 18.09.2018 23.10.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016