Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PřF UP - Dodávka interiérového vybavení pro přízemní část budovy č. 47 – Olomouc Holice
nadlimitní Zadáno 28.08.2018 02.11.2018 09:00
Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa – Realizaci objektu IO-03 – Přeložka SLP kabelů (nové stavební práce)
nadlimitní Zadáno 20.08.2018 27.08.2018 10:00
Akademické licence TIBCO Statistica (2018 – 2023)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.07.2018 30.07.2018 14:00
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část
nadlimitní Zadáno 13.06.2018 18.09.2018 09:00
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice – technický dozor stavebníka
nadlimitní Zadáno 30.05.2018 18.07.2018 10:00
Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě – Technický dozor stavebníka - specialisté
nadlimitní Zadáno 29.05.2018 09.07.2018 11:00
Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice
nadlimitní Zadáno 21.05.2018 26.07.2018 10:00
PřF UP - Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 30.05.2018 11:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2019 – 2020)
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 13:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (2019 – 2020)
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn – maloodběr) 2019 - 2020
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (plyn – velkoodběr) 2019 - 2020
nadlimitní Zadáno 03.05.2018 03.05.2018 11:00
RUP - Oprava balkonu v nádvoří Křížkovského 8
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 24.04.2018 10:00
Elektronický systém spisové služby pro UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 27.03.2018 28.05.2018 09:00
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice
nadlimitní Zadáno 20.03.2018 11.06.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016