Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě
nadlimitní Zadáno 31.10.2017 12.12.2017 10:00
Zpřístupnění vybrané kolekce elektronických časopisů Springer Nature
nadlimitní Zadáno 17.10.2017 02.11.2017 09:00
Zpřístupnění plnotextové databáze EnviroNetBase 2018-2019
nadlimitní Zadáno 17.10.2017 02.11.2017 09:30
Zpřístupnění plných textů vybrané kolekce elektronických časopisů IOPscience 2018-2019
nadlimitní Zadáno 13.10.2017 27.10.2017 10:00
Zajištění servisní podpory diskového pole HP 3Par
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 20.09.2017 10:00
EES Licence Microsoft pro Univerzitu Palackého v Olomouci na období 2018-2021
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 08.11.2017 12:00
Budova č. 47 PřF UP Olomouc - Holice - projekt interiéru vč. související činnosti
podlimitní Zadáno 17.08.2017 04.09.2017 10:00
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru
nadlimitní Zadáno 15.08.2017 22.09.2017 10:00
Zpřístupnění elektronických časopisů Gold Collection Royal Society of Chemistry
nadlimitní Zadáno 26.06.2017 24.08.2017 10:00
PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru
nadlimitní Zadáno 20.06.2017 28.07.2017 10:00
Stavební úpravy objektu Tř. Svobody 26 pro FF UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. související inženýrské činnosti a výkonu autor.dozoru
podlimitní Zadáno 15.06.2017 10.07.2017 13:00
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ – projektová dokumentace pro provádění stavby, projekt interiéru, včetně zajištění autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 02.06.2017 10:00
Rekonstrukce komunikací včetně technické infrastruktury, Olomouc – Holice, I. etapa – technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 05.04.2017 10:00
Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa
nadlimitní Zadáno 02.02.2017 20.03.2017 10:00
Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016 15.11.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016