Informace zadavatele

Název Poslední změna
OPVK/2014: Dodávka software Vyplňto.cz 12.09.2014
Zajištění on-line přístupu k archivům vědeckých časopisů pro projekt PropMedChem 09.09.2014
OPVK/2014: Dodávka systému NEXUS 10 14.08.2014
HighScore Plus - nástroj pro kvantitativní RTG fázovou analýzu 13.08.2014
Pořízení programů Schrödinger pro molekulární modelování 11.08.2014
Programové vybavení ubytovacího systému SKM 09.07.2014
Křížkovského 8 – dodávka interiéru do slavnostního sálu RUP 03.07.2014
Dodávka hardware - Ethernet switch pro CVT UPOL 27.06.2014
Pacientský porodnický simulátor pro LF UPOL 26.06.2014
Kvalifikace přístrojů pro potřeby správné výrobní praxe II. 26.06.2014
OPVK/2014: Dodávka softwaru MWPharm 12.06.2014
Software Genieous 27.05.2014
FHI-aims - software pro řešení elektronové struktury molekulárních systémů a pevných látek 23.05.2014
Dodávka tiskového stroje pro Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 24.04.2014
Generální dodavatel staveb „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ a „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů 16.04.2014
Organizační zabezpečení teoreticko-praktických modulů a stáží projektu „Škola molekulárních biotechnologií - Lékařské nanobiotechnologie II 07.03.2014
Propojení ESS Magion se Stagem - dodání nové funkcionality 06.01.2014
Smlouva o dílo - náhrada Si detektoru u JEOL 8600 detektorem SAMx 19.12.2013
Dodávka nukleofektoru Lonza 04.12.2013
Organizační zabezpečení teoreticko-praktických modulů a stáží projektu „Škola molekulárních biotechnologií-Lékařské nanobiotechnologie" 02.12.2013
RCPTM – provedení generální údržby mikroskopu TEM 15.11.2013
Implementace SharePointu na UP 05.11.2013
Mikrovlnný reaktor 25.10.2013
Dodávka interiéru slavnostního sálu K-8 24.10.2013
Zpřístupnění online přístupů ke kolekci elektronických časopisů American Chemical Society 18.10.2013
Zpřístupnění plnotextové databáze kolekcí BioOne 1 a BioOne 2 18.10.2013
Zajištění přístupu k odborným elektronickým knihám EBSCO eBooks 16.10.2013
Tvorba a implementace systému identity management 09.10.2013
Rozšíření diskového pole - I. etapa 26.09.2013
Rozšíření kapacity a redundance WIFI/LAN I - I. etapa 26.09.2013
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››