Informace zadavatele

Název Poslední změna
Dostavba Teoretických ústavů LF UP - dodatečné stavební práce II 21.03.2013
Zpřístupnění elektronických časopisů Gold Collection Royal Society of Chemistry 19.03.2013
Dodavatel kancelářského nábytku pro „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ a „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů“ - dodatečné dodávky 01 11.03.2013
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –– dodatečné stavební práce III. 02.03.2013
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum – koordinátor BOZP 28.02.2013
Zajištění diagnostického softwaru osobnostních dotazníků a zajištění tzv. vídeňského testového systému (VTS) Expert system traffic PLUS 28.02.2013
Výzkumně vzdělávací areál PdF UP – zhotovitel stavby 2 – dodatečné stavební práce 03 19.02.2013
Zpřístupnění databází GeoBase, GeoRef a GeoScienceWorld 07.02.2013
Rekonstrukce Velkého dělostřeleckého skladu v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci-Zhotovitel stavby-dodatečné stavební práce 03 05.02.2013
Zpřístupnění plných textů vybrané kolekce elektronických časopisů IOPscience 04.02.2013
CR Haná – odborný přesun spektrometru NMR 300MHz 31.01.2013
Zpřístupnění plnotextové databáze EnviroNetBase 31.01.2013
CR Haná – odborný přesun hmotnostního analyzátoru a hmotnostního spektrometru včetně všech součástí 29.01.2013
Stavební úpravy skleníku RD2/CRH a části budovy RD1 vč. související technické infrastruktury – dodatečné stavební práce 01 21.01.2013
Zajištění softwarového vybavení SPSS pro vybrané projekty OPVK 04.01.2013
"OPVK/2012 - Postprodukce, zpracování a konverze multimediálního materiálu" 02.01.2013
Generální dodavatel staveb „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ a „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů“– dodatečné stavební práce 07 21.12.2012
Výroba dvousvazkové publikace 23.11.2012
Generální dodavatel staveb „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ a „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů“– dodatečné stavební práce 06 30.10.2012
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon inženýrské činnosti pro investiční akci:Aplikační centrum - BALUO v areálu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci 22.10.2012
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (plyn – velkoodběr) 18.10.2012
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn – maloodběr) 18.10.2012
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí 18.10.2012
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 18.10.2012
Dodávka EXPOZICE ALMA MATER OLOMOUCIENSIS 18.10.2012
Dostavba Teoretických ústavů LF-dodatečné stavební práce I. 21.09.2012
Obnova koncových lokalit 10.09.2012
Výzkumně vzdělávací areál PdF UP - zhotovitel stavby 2 - dodatečné stavební práce 02 03.09.2012
Výzkumně vzdělávací areál PdF UP - zhotovitel stavby 2 - dodatečné stavební práce 01 09.07.2012
Rekonstrukce Velkého dělostřeleckého skladu v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci-Zhotovitel stavby-dodatečné stavební práce 01 09.07.2012
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››