Veřejná zakázka: VTP UP - blok D - vypracování projektové dokumentace, vč. zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2556
Systémové číslo: P16V00000079
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 637523
Počátek běhu lhůt: 09.06.2016
Nabídku podat do: 08.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VTP UP - blok D - vypracování projektové dokumentace, vč. zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1.1. Předmětem veřejné zakázky je:
- zajištění podkladů pro projektování, vč. podrobného stavebně-technického průzkumu ověření zaměření stávajícího objektu, inženýrsko-geologického průzkumu, hydrologického průzkumu, radonového průzkumu, geodetického zaměření polohopisného a výškopisného,
- vypracování dokumentace pro územní souhlas (DUS) v rozsahu nezbytném pro vydání územního souhlasu,
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP),
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- projektová dokumentace interiéru budovy včetně vypracování návrhu tvarů atypických prvků zařízení a úprav ploch mobiliáře, barevného řešení, materiálového a konstrukčního řešení, dále vybavení a rozmístění AV techniky včetně návrhu vybavení audiotechnikou a mobiliářem
- spolupráce projektanta při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby
- výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu, pravomocného stavebního povolení a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby,

a to vše podle podmínek této dokumentace pro stavbu „VTP UP - blok D“, (budova na tř. 17. listopadu 1131/8a, Olomouc, parc. č.1656, 409/1, 409/2, 409/4, 409/5, 409/6, 409/8, 94/71, 84/85 v k. ú. Olomouc-město).“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky