Veřejná zakázka: Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě – Technický dozor stavebníka - specialisté

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3348
Systémové číslo: P18V00000355
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-017657
Datum zahájení: 29.05.2018
Nabídku podat do: 09.07.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě – Technický dozor stavebníka - specialisté
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v kontrole zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby, výrobní dokumentace zhotovitele a dalších dokumentů předávaných Zhotovitelem Stavby a ve výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS - specialisté“) v oblasti technického zařízení budov (Vzduchotechnika a chlazení) a v oblasti Technických a technologických zařízení (Vzduchotechnika pro technologii, Chlazení pro technologii, Silnoproud pro technologii, Trubní rozvody pro technologii, MaR pro technologii)*1 v rámci realizace stavební akce:

• „Modernizaci laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě“ na adrese 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, parc. č. 1849, katastrální území Olomouc - město, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky