Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016 15.11.2016 09:00
SKM - Poskytování služeb specializovaného elektronického nástroje pro nákup potravin
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.10.2016 27.10.2016 00:00
SKM - Poskytování služeb specializovaného elektronického nástroje
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 11.10.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na období 2017 - 2018
nadlimitní Zadáno 02.08.2016 03.10.2016 10:00
SKM UP – praní a žehlení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 09.08.2016 10:00
VTP UP - blok D - vypracování projektové dokumentace, vč. zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 09.06.2016 08.08.2016 10:00
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu pro potřeby UP v Olomouci 2016 - 2019 – nové služby I.
podlimitní Zadáno 22.04.2016 27.04.2016 10:00
Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti
podlimitní Zadáno 24.03.2016 11.04.2016 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (2017 – 2018)
nadlimitní Zadáno 24.03.2016 24.03.2016 11:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2017 – 2018)
nadlimitní Zadáno 24.03.2016 24.03.2016 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn – maloodběr) 2017 - 2018
nadlimitní Zadáno 24.03.2016 24.03.2016 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (plyn – velkoodběr) 2017 - 2018
nadlimitní Zadáno 24.03.2016 24.03.2016 11:00
Zabezpečení samoobslužných kopírovacích a tiskových služeb na UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 24.02.2016 25.04.2016 10:00
Tonery a cartridge 06/2016
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 08.02.2016 25.02.2016 09:00
Tonery a cartridge 07/2016
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 08.02.2016 25.02.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016