Veřejná zakázka: Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2726
Systémové číslo: P17V00000115
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-022592
Datum zahájení: 15.08.2017
Nabídku podat do: 22.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
- zajištění potřebných podkladů pro projektování, vč. podrobného stavebně - technického průzkumu, zaměření stávajícího objektu, hydrogeologického průzkumu, radonového průzkumu, geodetického zaměření polohopisného a výškopisného, návrh nového dispozičního uspořádání vnitřních prostor haly v rozsahu dle soupisu stávajících místností, návrh nového uspořádání venkovních komunikací a parkovacích míst včetně vjezdového systému, návrh rekonstrukce kanalizační sítě včetně přečerpávací stanice, návrh rekonstrukce venkovních rozvodů vody a osvětlení, návrh rekonstrukce venkovních sportovních ploch včetně vybudování nafukovací haly na 2 tenisová hřiště, návrh nového oplocení areálu včetně nových terénních a sadových úprav,
- vypracování dokumentace pro územní souhlas/rozhodnutí (DUS/DUR) v rozsahu nezbytném pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí – přístavba vzdělávacího centra pro výuku plavání dětí (vyznačeno v katastrální mapě pod číslem 1) a přístavba lehké tréninkové haly včetně regenerace (vyznačeno v katastrální mapě pod číslem 2),
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP),
- výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu/rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby,
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby,
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaná lhůta výstavby 18 měsíců)
a to vše podle podmínek zadávací dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“ (budova U sportovní haly 38/2, 772 00 Olomouc, parc. č. st. 492/1, st. 492/2, st. 657, 25, 30/1, 30/10, 30/11, 30/12, 30/14 v k. ú. Lazce a parc. č. 97/4, 97/5, 97/6 v k. ú. Hejčín).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky